Vakuuslaskuri

Vakuuslaskuri


Oman rahan tarve

15,000.00 - €30,000.00

Yksityiskohdat

Laskuissa ei ole huomioitu varainsiirtoveroa!

Asunnon vakuusarvo 20,000.00 - €35,000.00

Omarahoitusosuus €7,500.00

Muu tarvittava reaalivakuus 7,500.00 - €22,500.00

Rahan tarve yhteensä 15,000.00 - €30,000.00